Build To Perform - Build To Last

Building Performance Sweden är ett företag som bygger det mesta, men vår specialitet är inom lantbruk, häst- och ridhallar, stallbyggnader,  stallboxar, industribyggnader m.m

Building Performance Swedens vision är att alltid vara bäst inom sitt område och att ständigt utvecklas och kunna erbjuda kunderna det unika. Building Performance Sweden drivs av Daniel Larsson, som har 25 års erfarenhet inom byggbranchen och byggnation har alltid varit en stor del av hans intresse.

Building Performance Sweden verkar inom en bred sektor inom byggbranschen men vår huvudsakliga verksamhet är:
- Byggnation av ridhus & stall
- Byggnation av industrihallar
- Byggnation av lantbrukshallar
- Byggnation av specialprojekt

Vad vi gör

Hästanläggningar

Vi ritar, designar och konstruerar och bygger anläggningar för häst - med fokus på design, funktion och hållbarhet.

Lantbruk

Vi ritar, konstruerar och bygger anläggningar för de flesta djur - med fokus på funktion och lång hållbarhet

Specialbygg

Vi bygger det mest som våra kunder önskar.

Allt från smidesstaket till renovering av restauranger, mönstrad betong etc

Vi har kunder som t.ex. Hard Rock Café, O'Learys, Joe Farelli's.

Höproduktion

På gården i Skölvene,  Herrljunga Kommun, producerar vi Ekologiskt hö som skulltorkas och pressas i småbalar.

Där kan vi också kundanpassa hö, innan säsong, med näringsvärde som passar djuret.

Vi levererar även hösilage.

Konsulttjänster bygg

Vi har en begränsning vad vi hinner bygga, men en stor kunskap av byggnation och konstruktion - särskilt inom hästanläggningar.

Vi vet svårigheterna att hitta bra leverantörer. Speciellt att få alla att samverka, så inga viktiga detaljer förbises.

Då hjälper vi även kunder med rådgivning, idéer, utformning - och vara ett bollplank när det gäller val av leverantörer, material m.m.